Obszary chronione Szczytno

Ochrona przyrody w Szczytnie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Szczytnie? Sprawdź aktualne statystyki dla Szczytna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Szczytna

obszar chronionego krajobrazu
  • Spychowski: 0.18 ha
użytek ekologiczny
  • Mała Biel: 1.7 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Szczytno
Przejdź na nowy: Geoportal Szczytno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: