Geoportal Szczytno - szczycieński - Obszary chronione Szczytno - szczycieński

Obszary chronione Szczytno - szczycieński

Ochrona przyrody w gminie Szczytno

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Szczytno? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Szczytno, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Szczytno

obszar chronionego krajobrazu
  • Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej: 6359.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego: 4492.0 ha
  • Spychowski: 3635.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Napiwodzko-Ramucka: 1927.0 ha
  • Ostoja Piska: 16.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Rzeka Babant i Jezioro Białe: 17.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Napiwodzko-Ramucka: 8351.0 ha
  • Puszcza Piska: 835.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Szczytno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: