Obszary chronione Szklarska Poręba

Ochrona przyrody w mieście Szklarska Poręba

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w mieście Szklarska Poręba? Sprawdź aktualne statystyki dla miasta Szklarska Poręba, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie miasta Szklarska Poręba

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Karkonosze: 2489.0 ha
  • Torfowiska Gór Izerskich: 1632.0 ha
park narodowy
  • Karkonoski Park Narodowy - otulina: 1455.0 ha
  • Karkonoski Park Narodowy: 1036.0 ha
rezerwat
  • Torfowiska Doliny Izery: 46.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Góry Izerskie: 3864.0 ha
  • Karkonosze: 2489.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Piechowice, Ochrona przyrody Stara Kamienica

Chcesz wiedzieć więcej?