Geoportal Szlichtyngowa - Szlichtyngowa - Obszary chronione Szlichtyngowa - Szlichtyngowa

Obszary chronione Szlichtyngowa - Szlichtyngowa

Ochrona przyrody w gminie Szlichtyngowa

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Szlichtyngowa? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Szlichtyngowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Szlichtyngowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Baryczy: 824.0 ha
  • Pojezierze Sławsko-Przemęckie:
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łęgi Odrzańskie: 483.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Łęgi Odrzańskie: 481.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Głogów
Przejdź na nowy: Geoportal Szlichtyngowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: