Geoportal Szlichtyngowa - Szlichtyngowa - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szlichtyngowa - Szlichtyngowa

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Szlichtyngowa - Szlichtyngowa

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Szlichtyngowa

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Szlichtyngowa i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Szlichtyngowa, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Szlichtyngowa

Sprawdź MPZP Szlichtyngowa dla dowolnej działki w gminie Szlichtyngowa. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXVIII/283/22 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 11 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie miasta Szlichtyngowa i wsi Górczyna.
  Numer uchwały: XXXVIII/283/22
  Data uchwalenia: 2022-10-11
 • Uchwała nr XXXVIII/282/22 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 11 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola.
  Numer uchwały: XXXVIII/282/22
  Data uchwalenia: 2022-10-11
 • Uchwała nr XXII/180/21 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Stare Drzewce, Nowe Drzewce, i Małe Drzewce.
  Numer uchwały: XXII/180/21
  Data uchwalenia: 2021-02-03
 • Uchwała nr XXV/135/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Dryżyna, gmina Szlichtyngowa
  Numer uchwały: XXV/135/16
  Data uchwalenia: 2016-12-15
 • Uchwała nr XXI/120/16 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szlichtyngowa w obrębach: Gola, Górczyna i Zamysłów.
  Numer uchwały: XXI/120/16
  Data uchwalenia: 2016-08-19
 • Uchwała Nr XII/118/99 Rady Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Szlichtyngowa, uchwalonego uchwałą Nr VII/49/92 Rady Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 14 grudnia 1992r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Leszczyńskiego nr 12/93, w części dotyczącej wsi Zamysłów.
  Numer uchwały: XII/118/99
  Data uchwalenia: 1999-12-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Głogów
Przejdź na nowy: Geoportal Szlichtyngowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: