Obszary chronione Szprotawa - Szprotawa

Ochrona przyrody w gminie Szprotawa

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Szprotawa? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Szprotawa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Szprotawa

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Szprotawki: 2124.0 ha
 • Dolina Bobru: 1883.0 ha
park krajobrazowy
 • Przemkowski Park Krajobrazowy: 1.8 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka: 842.0 ha
 • Borowina: 500.0 ha
 • Małomickie Łęgi: 223.0 ha
 • Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie: 0.05 ha
użytek ekologiczny
 • SOWIE BAGNO:
rezerwat
 • Buczyna Szprotawska: 152.0 ha
 • Buczyna Piotrowicka: 0.21 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Park Słowiański: 88.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Dolnośląskie: 7611.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Żagań
Przejdź na nowy: Geoportal Szprotawa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: