Geoportal Sztum - Sztum - Obszary chronione Sztum - Sztum

Obszary chronione Sztum - Sztum

Ochrona przyrody w gminie Sztum

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Sztum? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Sztum, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Sztum

obszar chronionego krajobrazu
 • Białej Góry: 3205.0 ha
 • Rzeki Nogat (woj. pomorskie): 2086.0 ha
 • Ryjewski: 38.0 ha
 • Środkowożuławski: 4.4 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolna Wisła: 1342.0 ha
 • Sztumskie Pole: 573.0 ha
użytek ekologiczny
 • Strzeblowe Oczka: 3.9 ha
rezerwat
 • Parów Węgry: 22.0 ha
 • Las Mątawski: 7.6 ha
 • Biała Góra: 3.8 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 971.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Ryjewo
Przejdź na nowy: Geoportal Sztum

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: