Obszary chronione Ryjewo - kwidzyński

Ochrona przyrody w Ryjewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Ryjewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Ryjewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Ryjewa

obszar chronionego krajobrazu
  • Ryjewski: 1408.0 ha
  • Białej Góry: 1344.0 ha
  • Doliny Kwidzyńskiej: 384.0 ha
  • Morawski: 2.1 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolna Wisła: 761.0 ha
rezerwat
  • Biała Góra:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Wisły: 641.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Ryjewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: