Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Tarnogród - Tarnogród

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Tarnogród

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Tarnogród i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Tarnogród, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Tarnogród

Sprawdź MPZP Tarnogród dla dowolnej działki w gminie Tarnogród. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr IX/55/2019 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Tarnogród
  Numer uchwały: IX/55/2019
  Data uchwalenia: 2019-06-12
 • Uchwała nr XXXIII/187/2017 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów gminy Tarnogród ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.50.2018 z dnia 9 lutego 2018 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały)
  Numer uchwały: XXXIII/187/2017
  Data uchwalenia: 2017-12-29
 • Uchwała nr V/21/2015 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród przyjętego uchwałą Nr XXVI/159/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r., polegającą na dokonaniu korekty oraz zmiany układu komunikacyjnego w części osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Tarnogrodzie
  Numer uchwały: V/21/15
  Data uchwalenia: 2015-02-20
 • Uchwała nr XX/122/2012 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród.
  Numer uchwały: XX/122/12
  Data uchwalenia: 2012-08-17
 • Uchwała nr XXXVII/244/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród dla terenu realizacji strefy aktywności gospodarczej w obszarze północnym miasta i gminy Tarnogród, działka nr ew. 1672/4 w Tarnogrodzie
  Numer uchwały: XXXVII/244/10
  Data uchwalenia: 2010-05-27
 • UCHWAŁA XXII/144/09 RADY MIEJSKIEJ W TARNOGRODZIE z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnogród, w obrębie miejscowości Różaniec I i Różaniec II
  Numer uchwały: XXII/144/09
  Data uchwalenia: 2009-01-29

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Biszcza, MPZP Księżpol
Przejdź na nowy: Geoportal Tarnogród

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: