Pozwolenia na budowę Toruń

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Toruniu

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Torunia. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Toruniu. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Torunia

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Toruniu. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa sieci elektroenergetycznej SN/nn 15/0,4kV wraz ze stacją tranformatorową SN/nn 15/0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 208
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Toruń, Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wyprowadzenie nowych ciągów z GPZ Toruń Południe kablem 3xNA2XS(FL)2Y 1x240 mm2 w okolice ST Wodociągi Podgórz oraz ST Letnia 4
  Nr wniosku/zgłoszenia: 25/2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Kujawsko - Pomorski, ul. Jagielońska 3, 85-950 Bydgoszcz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Wyprowadzenie nowych ciągów z GPZ Toruń Południe kablem 3xNA2XS(FL)2Y 1x240 w okolice ST Wodociągi Podgórz oraz ST Letnia 4
  Nr wniosku/zgłoszenia: 204
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-22
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Toruń, Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Dobudowa zadaszenia balkonu lokalu mieszkalnego nr 20 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: 188
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-15
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Prezydent Miasta Toruń, Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa linii kablowych SN - 15kV, nn i stacji transformatorowej kontenerowej "GRASERA 2" dla zasilania bobiektu użyteczności publicznej (Szkoła)
  Nr wniosku/zgłoszenia: 172
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Toruń, Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zmiana pozwolenia - budowa Centrum magazynowo - produkcyjnego z częściami socjalno - biurowymi i towarzyszącą infrastrukturą - hala A, hala B z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą
  Nr wniosku/zgłoszenia: 171
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-06
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Toruń, Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenów inwestycyjnych w Lubiczu Dolnym, w pasie drogowym drogi krajowej nr 80/autostrady A-1
  Nr wniosku/zgłoszenia: 29/2021 PK
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-02
  Obiekt:
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Wojewoda Kujawsko - Pomorski,
  Status: Brak sprzeciwu
 • zewnetrzna instalacja gazowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: WB.6740.704.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-02
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1 -3, 85-066 Bydgoszcz
  Status: Decyzja pozytywna
 • Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 156
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Toruń, Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka istniejącej kładki i budowa w jej miejscu tymczasowej kładki pieszo - rowerowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: 184
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-26
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Prezydent Miasta Toruń, Wały Gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Toruń

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: