Obszary chronione Toruń

Ochrona przyrody w Toruniu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Toruniu? Sprawdź aktualne statystyki dla Torunia, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Torunia

obszar chronionego krajobrazu
 • Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej: 312.0 ha
 • Doliny Drwęcy: 311.0 ha
 • Wydmowy na południe od Torunia: 256.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Drwęcy: 45.0 ha
 • Forty w Toruniu: 13.0 ha
 • Leniec w Barbarce: 4.1 ha
 • Nieszawska Dolina Wisły: 1.3 ha
użytek ekologiczny
 • : 2.9 ha
 • "Dąbrowa w Kaszczorku": 0.47 ha
rezerwat
 • Kępa Bazarowa: 34.0 ha
 • Rzeka Drwęca: 14.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 1492.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Toruń

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: