Geoportal Tuchów - Tuchów - Obszary chronione Tuchów - Tuchów

Obszary chronione Tuchów - Tuchów

Ochrona przyrody w gminie Tuchów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Tuchów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Tuchów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Tuchów

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego: 7223.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Pasma Brzanki: 2763.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja w Paśmie Brzanki: 367.0 ha
  • Biała Tarnowska: 324.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Gromnik, Ochrona przyrody Ryglice
Przejdź na nowy: Geoportal Tuchów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: