Obszary chronione Gromnik - tarnowski

Ochrona przyrody w Gromniku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Gromniku? Sprawdź aktualne statystyki dla Gromnika, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Gromnika

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego: 4027.0 ha
park krajobrazowy
  • Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy: 2156.0 ha
  • Park Krajobrazowy Pasma Brzanki: 791.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Biała Tarnowska: 166.0 ha
  • Ostoja w Paśmie Brzanki: 140.0 ha
  • Dolny Dunajec: 10.0 ha
użytek ekologiczny
  • Polichty: 2.6 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Gromnik

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: