Geoportal Tykocin - Tykocin - Pozwolenia na budowę Tykocin - Tykocin

Pozwolenia na budowę Tykocin - Tykocin

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Tykocin

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Tykocin. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Tykocin. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Tykocin

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Tykocin. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budynek gospodarczy na maszyny rolnicze wraz ze zbiornikiem szczelnym o poj. 10 m3 oraz doziemną instalacją kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w zabudowie zagrodowej w msc. Jeżewo Stare, gm. Tykocin – projekt zamienny w zakresie zmiany wysokości budynku i kubatury
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.1.12.20.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-17
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • hala magazynowo-składowa, zbiornik p.poż. o poj. 100 m3, zbiornik szczelny o poj. 9,9 m3, instalacja doziemna elektryczna wraz z zagospodarowaniem terenu w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.1.12.18.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.1.12.17.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny oraz gospodarczo-garażowy w zabudowie zagrodowej wraz z doziemną instalacją elektryczną, kanalizacji sanitarnej oraz zbiornikiem szczelnym o poj. 9,8 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.1.12.16.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • przebudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Radulach o salę gimnastyczną i zagospodarowanie terenu
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.2.12.3.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-19
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.1.12.10.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-18
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny z niezbędną infrastrukturą techniczną (doziemna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna ze zbiornikiem szczelnym o poj. 10 m3)
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.1.12.9.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka budynku inwentarskiego, gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6741.1.12.7.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-10
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • budynek mieszkalny jednorodzinny wraz ze zbiornikiem szczelnym na nieczystości płynne o poj. 10 m3 w msc. Radule, gm. Tykocin – projekt zamienny w zakresie podstawowych parametrów technicznych budynku, rozmieszczenia oraz wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej, lokalizacji zbiornika szczelnego na nieczystości płynne o poj. 10 m3
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.1.12.6.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-08
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna
 • waga samochodowa najazdowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: AR.6740.2.12.2.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-04
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Białystok, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Krypno, Pozwolenia na budowę Trzcianne
Przejdź na nowy: Geoportal Tykocin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: