Pozwolenia na budowę Trzcianne - moniecki

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Trzciannym

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Trzciannego. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Trzciannym. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Trzciannego

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Trzciannym. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Rozbudowa istniejącego budynku stodoły z przeznaczeniem na maszyny i sprzęt rolniczy w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ASI.6740.161.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-05-13
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mońki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ASI.6740.145.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mońki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka częśco budynku inwentarskiego. Rozbudowa budynku inwentarskiego z dobudową do budynku gospodarczego o obsadzie 35DJP
  Nr wniosku/zgłoszenia: ASI.6740.137.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mońki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbudowa budynku inwentarskiego z dobudową do budynku gospodarczego o obsadzie 35DJP. Rozbiórka części budynku inwentarskiego.
  Nr wniosku/zgłoszenia: ASI.6740.137.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbudowa istniejącego/istniejących obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mońki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: ASI.6740.136.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-27
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mońki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej z wewnętrzną instalacją gazową oraz instalacja zbiornikowo na gaz płynny z podziemnym zbiornikiem o poj. 2700dm3 wraz z instalacją zewnętrzną doziemną gazową
  Nr wniosku/zgłoszenia: ASI.6740.122.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-16
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mońki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne
  Nr wniosku/zgłoszenia: ASI.6740.112.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mońki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek gospodarczy z przeznaczeniem do przechowywania płodów rolnych i narzędzi rolniczych w zabudowie zagrodowej
  Nr wniosku/zgłoszenia: ASI.6740.107.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mońki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW składających się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi - Etap I do 1MW
  Nr wniosku/zgłoszenia: ASI.6740.104.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mońki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budowa elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 2 MW składających się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi - Etap II do 1 MW
  Nr wniosku/zgłoszenia: ASI.6740.105.2021
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-04-02
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Mońki, ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Przejdź na nowy: Geoportal Trzcianne

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: