Geoportal Tykocin - Tykocin - Obszary chronione Tykocin - Tykocin

Obszary chronione Tykocin - Tykocin

Ochrona przyrody w gminie Tykocin

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Tykocin? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Tykocin, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Tykocin

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Narwi: 3292.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Biebrzy: 4093.0 ha
 • Ostoja Narwiańska: 2548.0 ha
 • Narwiańskie Bagna: 160.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 70.0 ha
park narodowy
 • Biebrzański Park Narodowy - otulina: 4060.0 ha
 • Narwiański Park Narodowy - otulina: 1288.0 ha
 • Narwiański Park Narodowy: 160.0 ha
rezerwat
 • Szelągówka: 62.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Ostoja Biebrzańska: 4093.0 ha
 • Bagienna Dolina Narwi: 1448.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Krypno, Ochrona przyrody Trzcianne
Przejdź na nowy: Geoportal Tykocin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: