Geoportal Ujście - Ujście - Obszary chronione Ujście - Ujście

Obszary chronione Ujście - Ujście

Ochrona przyrody w gminie Ujście

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Ujście? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Ujście, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ujście

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Noteci: 5837.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Noteci: 2857.0 ha
  • Ostoja Pilska: 284.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Nadnoteckie Łęgi: 1830.0 ha
  • Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego: 1366.0 ha
  • Puszcza nad Gwdą: 90.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Piła, Ochrona przyrody Chodzież, Ochrona przyrody Czarnków
Przejdź na nowy: Geoportal Ujście

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: