Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wejherowo

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Wejherowo

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Wejherowo i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w mieście Wejherowo, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Wejherowo

Sprawdź MPZP Wejherowo dla dowolnej działki w mieście Wejherowo. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr VIIIk/XXXVI/506/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany uchwały Nr VIIIk/VII/58/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu korytarza ekologicznego rzeki Redy w Wejherowie wraz z terenami przyległymi na odcinku od ulicy Konopnickiej i ul. Fenikowskiego w kierunku wschodnim do granicy administracyjnej z miastem Reda
  Numer uchwały: VIIIk/XXXVI/506/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-27
 • Uchwała nr VIIIk/XXXVI/505/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 27 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa w rejonie ul. Dworcowej i Kwiatowej
  Numer uchwały: VIIIk/XXXVI/505/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-27
 • Uchwała nr VIIIk/XXXV/476/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w rejonie ulic Św. Anny i Mickiewicza
  Numer uchwały: VIIIk/XXXV/476/2022
  Data uchwalenia: 2022-06-28
 • Uchwała nr VIIIk/XXXV/475/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze położonym po południowej stronie ul. Roszczynialskiego, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Dąbka
  Numer uchwały: VIIIk/XXXV/475/2022
  Data uchwalenia: 2022-06-28
 • Uchwała nr VIIIk/XXXI/447/2022 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic Sobieskiego, Inwalidów Wojennych, Zachodniej i Transportowej
  Numer uchwały: VIIIk/XXXI/447/2022
  Data uchwalenia: 2022-03-29
 • Uchwała nr VIIIk/XXV/339/2021 Rady Miasta Wejherowa z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa pomiędzy Parkiem Kaszubskim a ul. Bukową
  Numer uchwały: VIIIk/XXV/339/2021
  Data uchwalenia: 2021-04-13

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Reda, MPZP Wejherowo, MPZP Luzino, MPZP Puck

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: