Geoportal Wleń - Wleń - Pozwolenia na budowę Wleń - Wleń

Pozwolenia na budowę Wleń - Wleń

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w gminie Wleń

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla gminy Wleń. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w gminie Wleń. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie gminy Wleń

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w gminie Wleń. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • budowa magazynu do przechowywania płodów rolnych
  Nr wniosku/zgłoszenia: 3141.2021.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-03-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowym budynku - pawilon ogrodowy Belweder w zespole "Pałac Lenno"
  Nr wniosku/zgłoszenia: 1942.2021.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-23
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa przedszkola przy zespole szkół im. św. Jadwigi we Wleniu
  Nr wniosku/zgłoszenia: 1530.2021.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-02-11
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 375.2021.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-13
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacyjną, C.O., wentylacji z odzyskiem ciepła, elektryczną, budowa zewnętrznych instalacji: wewnętrznej lini zasilającej, instalacji fotowolitaicznej, kanalizacji sanitarnej z biologiczną oczyszczalnia ścieków, kanalizacji deszczowej do zbiornika bezodpływowego w miejscowości Radomice, woj. dolnośląskie, pow. lwówecki, jednostka ewidencyjna 021205_5 Wleń, obręb ewidencyjny Radomice, działki nr 384/6, 384/7
  Nr wniosku/zgłoszenia: 170.2021.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2021-01-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • rozbiórka budynku gospodarczego-chlewnia
  Nr wniosku/zgłoszenia: 14296.2020.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-12-01
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa domu jednorodzinnego z infrastrukturą
  Nr wniosku/zgłoszenia: 13862.2020.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-19
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego w ramach zabudowy zagrodowej z infrastruktura techniczną
  Nr wniosku/zgłoszenia: 13084.2020.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
  Nr wniosku/zgłoszenia: 11793.2020.DG
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-29
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna
 • remont dachu i ocieplenie szczytów elewacji
  Nr wniosku/zgłoszenia: 7321.2020.RPSR
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-24
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25a, 59-600 Lwówek Śląski
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Sprawdź pozwolenia wydawane w sąsiednich gminach:

Pozwolenia na budowę Jeżów Sudecki
Przejdź na nowy: Geoportal Wleń

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: