Geoportal Wleń - Wleń - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wleń - Wleń

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wleń - Wleń

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Wleń

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Wleń i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Wleń, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Wleń

Sprawdź MPZP Wleń dla dowolnej działki w gminie Wleń. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr 279/XL/22 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych, dla wyodrębnionych części obrębów geodezyjnych.
  Numer uchwały: 279/XL/22
  Data uchwalenia: 2022-05-26
 • Uchwała nr 105/XVI/19 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych, dla cz. działki nr 131/2, obręb Bystrzyca.
  Numer uchwały: 105/XVI/19
  Data uchwalenia: 2019-12-19
 • Uchwała nr 68/X/19 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Bełczyna, Bystrzyca, Łupki, Nielestno, Przeździedza, gmina Wleń, z przeznaczeniem pod elektrownie fotowoltaiczne.
  Numer uchwały: 68/X/19
  Data uchwalenia: 2019-06-27
 • Uchwała nr 56/IX/19 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Bystrzyca, Radomice i Wleń
  Numer uchwały: 56/IX/19
  Data uchwalenia: 2019-05-30
 • Uchwała nr 183/XXXVII/10 Rady Miasta I Gminy Wleń z dnia 17 marca 2010r. w sprawie sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wleń w granicach administracyjnych
  Numer uchwały: 183/XXXVII/10
  Data uchwalenia: 2010-03-17
 • UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY WLEŃ NR 65/XIV/07 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoiarowania przesirzennego miasia i gminy Wleń w granicach aiminisiracyjnych
  Numer uchwały: 65/XIV/07
  Data uchwalenia: 2007-12-20

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Jeżów Sudecki
Przejdź na nowy: Geoportal Wleń

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: