Obszary chronione Wleń - Wleń

Ochrona przyrody w gminie Wleń

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Wleń? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Wleń, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Wleń

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Doliny Bobru: 4813.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja nad Bobrem: 7426.0 ha
  • Ostrzyca Proboszczowicka: 4.4 ha
  • Góra Wapienna: 1.1 ha
rezerwat
  • Góra Zamkowa: 21.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Jeżów Sudecki
Przejdź na nowy: Geoportal Wleń

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: