Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Włodawa

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Włodawa

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Włodawie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Włodawie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Włodawa

Sprawdź MPZP Włodawa dla dowolnej działki w Włodawie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • UCHWAŁA Nr XXXIX/316/06 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE z dnia 18 października 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włodawy dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubelska - Chełmska - prof. Zbigniewa Sierpińskiego.
    Numer uchwały: XXXIX/316/06
    Data uchwalenia: 2006-10-18
  • UCHWAŁA Nr XIII/139/04 RADY MIEJSKIEJ WE WŁODAWIE z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włodawy
    Numer uchwały: XIII/139/04
    Data uchwalenia: 2004-02-27

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Wyryki, MPZP Włodawa
Przejdź na nowy: Geoportal Włodawa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: