Obszary chronione Wyszków - Wyszków

Ochrona przyrody w gminie Wyszków

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Wyszków? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Wyszków, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Wyszków

park krajobrazowy
  • Nadbużański Park Krajobrazowy: 3.4 ha
  • Nadbużański Park Krajobrazowy - otulina: 2.3 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Nadbużańska: 2660.0 ha
  • Ostoja Nadliwiecka: 379.0 ha
  • Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie: 239.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnego Bugu: 5252.0 ha
  • Puszcza Biała: 562.0 ha
  • Dolina Liwca: 375.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Brańszczyk
Przejdź na nowy: Geoportal Wyszków

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: