Obszary chronione Brańszczyk - wyszkowski

Ochrona przyrody w Brańszczyku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Brańszczyku? Sprawdź aktualne statystyki dla Brańszczyka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Brańszczyka

park krajobrazowy
 • Nadbużański Park Krajobrazowy: 61.0 ha
 • Nadbużański Park Krajobrazowy - otulina: 1.4 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Nadbużańska: 3285.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 248: 6.9 ha
 • użytek 258: 6.4 ha
 • użytek 252: 5.0 ha
 • użytek 254: 3.7 ha
 • użytek 261: 3.5 ha
 • użytek 270: 3.5 ha
 • użytek 268: 3.3 ha
 • użytek 580: 2.8 ha
 • użytek 263: 2.2 ha
 • użytek 577: 2.1 ha
 • użytek 271: 1.8 ha
 • użytek 264: 1.8 ha
 • użytek 246: 1.8 ha
 • użytek 257: 1.5 ha
 • użytek 255: 1.5 ha
 • użytek 578: 1.4 ha
 • użytek 259: 1.4 ha
 • użytek 247: 1.3 ha
 • użytek 576: 1.3 ha
 • użytek 581: 1.3 ha
 • użytek 269: 1.3 ha
 • użytek 256: 1.2 ha
 • użytek 242: 1.1 ha
 • użytek 250: 0.87 ha
 • użytek 251: 0.73 ha
 • użytek 272: 0.71 ha
 • użytek 260: 0.52 ha
 • użytek 244: 0.51 ha
 • użytek 243: 0.43 ha
 • użytek 253: 0.43 ha
 • użytek 245: 0.36 ha
 • użytek 249: 0.34 ha
 • użytek 579: 0.3 ha
 • użytek 241: 0.3 ha
 • użytek 262: 0.16 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Biała: 9746.0 ha
 • Dolina Dolnego Bugu: 4558.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Brańszczyk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: