Obszary chronione Zabłudów - Zabłudów

Ochrona przyrody w gminie Zabłudów

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Zabłudów? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Zabłudów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Zabłudów

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Narwi: 3534.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej im. profesora Witolda Sławińskiego - otulina: 4823.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Knyszyńska: 4484.0 ha
  • Ostoja w Dolinie Górnej Narwi: 756.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Knyszyńska: 4782.0 ha
  • Dolina Górnej Narwi: 756.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Narew, Ochrona przyrody Gródek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: