Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zambrów

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Zambrów

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Zambrowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Zambrowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Zambrów

Sprawdź MPZP Zambrów dla dowolnej działki w Zambrowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr 234/XXXIX/2022 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 października 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: rtm. W. Pileckiego i Konopnickiej
  Numer uchwały: 234/XXXIX/2022
  Data uchwalenia: 2022-10-25
 • Uchwała nr 233/XXXIX/2022 Rady Miasta Zambrów z dnia 25 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Ostrowskiej i Polowej
  Numer uchwały: 233/XXXIX/2022
  Data uchwalenia: 2022-10-25
 • Uchwała nr 225/XXXVIII/2022 Rady Miasta Zambrów z dnia 20 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulic: Ignacego Paderewskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Sportowej i rzeki Jabłonki
  Numer uchwały: 225/XXXVIII/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-20
 • Uchwała nr 224/XXXVIII/2022 Rady Miasta Zambrów z dnia 20 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: rtm. W. Pileckiego i Sadowej
  Numer uchwały: 224/XXXVIII/2022
  Data uchwalenia: 2022-09-20
 • Uchwała nr 178/XXXI/2021 Rady Miasta Zambrów z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Rolniczej, Polnej i Łanowej, ograniczony od strony wschodniej granicą miasta Zambrów
  Numer uchwały: 178/XXXI/2021
  Data uchwalenia: 2021-11-23
 • Uchwała nr 150/XXVI/2021 Rady Miasta Zambrów z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej
  Numer uchwały: 150/XXVI/2021
  Data uchwalenia: 2021-04-27

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Zambrów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: