Obszary chronione Zdzieszowice - Zdzieszowice

Ochrona przyrody w gminie Zdzieszowice

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Zdzieszowice? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Zdzieszowice, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Zdzieszowice

obszar chronionego krajobrazu
  • Łęg Zdzieszowicki: 96.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Góra Św. Anny: 1207.0 ha
  • Park Krajobrazowy Góra Św. Anny - otulina: 886.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Góra Świętej Anny: 656.0 ha
  • Łęg Zdzieszowicki: 107.0 ha
użytek ekologiczny
  • Stara Odra: 0.01 ha
rezerwat
  • Lesisko: 48.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zdzieszowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: