Obszary chronione Kędzierzyn-Koźle

Ochrona przyrody w Kędzierzynie-Koźlu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kędzierzynie-Koźlu? Sprawdź aktualne statystyki dla Kędzierzyna-Koźla, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kędzierzyna-Koźla

użytek ekologiczny
  • Ostojnik: 2.5 ha
  • Kaczy Dół: 1.2 ha
  • Żabi Dół: 0.54 ha
  • Oczko za składnicą: 0.39 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Łęg Zdzieszowicki: 0.41 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: