Geoportal Ziębice - Ziębice - Obszary chronione Ziębice - Ziębice

Obszary chronione Ziębice - Ziębice

Ochrona przyrody w gminie Ziębice

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Ziębice? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Ziębice, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ziębice

obszar chronionego krajobrazu
  • Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie: 1369.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Wzgórza Strzelińskie: 1417.0 ha
  • Łęgi koło Chałupek: 3.5 ha
  • Muszkowicki Las Bukowy: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Zbiornik Otmuchowski: 0.12 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Ziębice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: