Geoportal Ziębice - Ziębice - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ziębice - Ziębice

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ziębice - Ziębice

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Ziębice

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Ziębice i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Ziębice, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Ziębice

Sprawdź MPZP Ziębice dla dowolnej działki w gminie Ziębice. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Ziębicach nr 283/VIII/2021 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla pięciu obszarów położonych w obrębie Ziębice – Wschód
  Numer uchwały: 283/VIII/2021 sprostowanie
  Data uchwalenia: 2021-04-12
 • Uchwała nr 282/VIII/2021 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ziębice – obręb Zachód z wyłączeniem obszaru zawartego w obrębie ulicy Wałowej”, w zakresie terenu oznaczonego symbolem „3P/U”
  Numer uchwały: 282/VIII/2021
  Data uchwalenia: 2021-03-25
 • Uchwała nr 113/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ziębice – obręb Wschód
  Numer uchwały: 113/VIII/2019
  Data uchwalenia: 2019-11-28
 • Uchwała nr 66/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ziębice – obręb Nieszków
  Numer uchwały: 66/VIII/2019
  Data uchwalenia: 2019-06-27
 • Uchwała nr 67/VIII/2019 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ziębice – obręb Zachód z wyłączeniem obszaru zawartego w obrębie ulicy Wałowej
  Numer uchwały: 67/VIII/2019
  Data uchwalenia: 2019-06-27
 • Uchwała nr XLI/274/2013 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 października 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/55/2011 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Henryków
  Numer uchwały: XLI/274/2013
  Data uchwalenia: 2013-10-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Ziębice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: