Geoportal Żukowo - Żukowo - kartuski miasto - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Żukowo - Żukowo - kartuski miasto

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Żukowo - Żukowo - kartuski miasto

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Żukowo

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Żukowo i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Żukowo, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Żukowo

Sprawdź MPZP Żukowo dla dowolnej działki w gminie Żukowo. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXVIII/514/2021 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rębiechowo, w rejonie ulic: Lazurowej, Tęczowej i Słonecznej w Rębiechowie i Przyrodników w Gdańsku
  Numer uchwały: XXXVIII/514/2021
  Data uchwalenia: 2021-10-26
 • Uchwała nr XXXVIII/515/2021 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miszewko w rejonie ulicy Kaszubskiej
  Numer uchwały: XXXVIII/515/2021
  Data uchwalenia: 2021-10-26
 • Uchwała nr XXXVII/490/2021 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Tuchom – w rejonie Jeziora Tuchomskiego
  Numer uchwały: XXXVII/490/2021
  Data uchwalenia: 2021-09-28
 • Uchwała nr XXXVII/495/2021 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniego fragmentu wsi Małkowo przy ul. Gdyńskiej
  Numer uchwały: XXXVII/495/2021
  Data uchwalenia: 2021-09-28
 • Uchwała nr XXXVI/475/2021 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Skrzeszewo ograniczonego od strony północnej północną granicą działki nr 70, od strony wschodniej drogą gminną Skrzeszewo - Glincz, tereny między skrzyżowaniem tej drogi i drogi Skrzeszewo - Przyjaźń do przecięcia z linią wysokiego napięcia, od strony zachodniej drogą gminną Skrzeszewo - Glincz w południowej części Skrzeszewa i w północnej części Skrzeszewa tereny około 400 m na zachód od drogi gminnej Skrzeszewo - Glincz, gmina Żukowo
  Numer uchwały: XXXVI/475/2021
  Data uchwalenia: 2021-08-31
 • Uchwała nr XXXV/461/2021 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 729/2, 729/3 i 779, obręb Chwaszczyno, gmina Żukowo.
  Numer uchwały: XXXV/461/2021
  Data uchwalenia: 2021-06-22

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Przodkowo
Przejdź na nowy: Geoportal Żukowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: