Obszary chronione Czernichów - krakowski

Ochrona przyrody w Czernichowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Czernichowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Czernichowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Czernichowa

park krajobrazowy
  • Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina: 2645.0 ha
  • Rudniański Park Krajobrazowy: 2123.0 ha
  • Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy: 996.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rudniańskie Modraszki - Kajasówka: 448.0 ha
  • Rudno: 22.0 ha
rezerwat
  • Kajasówka: 13.0 ha
  • Dolina Potoku Rudno - otulina: 1.2 ha
  • Dolina Potoku Rudno: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Czernichów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: