Geoportal Augustów - Obszary chronione Augustów

Obszary chronione Augustów

Ochrona przyrody w Augustowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Augustowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Augustowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Augustowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Puszcza i Jeziora Augustowskie: 6227.0 ha
 • Dolina Rospudy:
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Augustowska: 4552.0 ha
użytek ekologiczny
 • Bagno czarnobrodzkie: 1.7 ha
 • Stawik studzieniczański: 0.98 ha
 • Ślepe jeziorko: 0.86 ha
 • Suchar czarnobrodzki: 0.7 ha
 • Leśne oko: 0.29 ha
rezerwat
 • Stara Ruda: 48.0 ha
 • Brzozowy Grąd: 0.12 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Augustowska: 4770.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Augustów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: