Pozwolenia na budowę Nowinka - augustowski

Wnioski i wydane pozwolenia na budowę w Nowince

Sprawdź zgłoszone inwestycje budowlane dla Nowinki. Zobacz listę najnowszych pozwoleń i wniosków na budowę w Nowince. Jaki jest ich status? Numer i nazwa dokumentu? Przez jaki organ zostały wystawione i czego dotyczą ostatnie zgłoszenia i pozwolenia na budowę? Dowiedz się co buduje się w sąsiedztwie Twojej działki, wygeneruj raport o terenie. 

Liczba wniosków o pozwolenie na budowę i zgłoszeń w Nowince w poszczególnych miesiącach

Udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń w Nowince dla poszczególnych rodzajów obiektów (ostatnie 12 miesięcy)

Wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Nowince wg zamierzeń inwestycyjnych (ostatnie 12 miesięcy)

Ostatnio wydane pozwolenia na budowę na terenie Nowinki

W poniższej sekcji znajduje się wykaz 10 ostatnich pozwoleń na budowę (lub zgłoszeń) dla inwestycji w Nowince. Chcesz sprawdzić na co w Twojej okolicy są wydawane pozwolenia na budowę? Zamów Raport o terenie OnGeo!

 • Modernizacja linii SN 20kV Nowinka od słupa nr 14 etap I - budowa dwóch kontenerowych stacji transformatorowych, sieci energetycznych SN 20kV i nn 0,4kV, rozbiórka napowietrznej linii nn.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.45.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-11-12
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Remont budynku kościoła p. w. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach poprzez wymianę podłogi drewnianej wraz z wykonaniem docieplenia
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.44.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Modernizacja linii SN 20kV Nowinka od słupa nr 14 etap II i III - budowa czterech kontenerowych stacji transformatorowych, sieci energetycznej SN 20kV i nn 0,4kV.
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.42.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-10-07
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.41.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-30
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Rozbiórka napowietrznych i kablowych linii SN 20kV, napowietrznych linii nn, czterech napowietrznych stacji transformatorowych
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.40.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-30
  Obiekt: Obiekt budowlany inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego i budynku garażowo-gospodarczego
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.39.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-17
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa instalacji zbiornikowej z naziemnym zbiornikiem na gaz płynny wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wewnętrzną instalacją gazową
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.38.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • budowa budynku mieszkalnego projekt zamienny instalacja gazowa
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.37.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-14
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Instalacja gazowa zewnętrzna zbiornikowa na gaz płynny propan - butan ze zbiornikiem zewnętrznym naziemnym o poj. 2700l i instalacja gazowa wewnętrzna w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.36.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-09
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: wykonanie robót budowlanych innych niż wymienione powyżej
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna
 • Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Nr wniosku/zgłoszenia: AB-IV.6740.35.2020
  Data wpływu wniosku/zgłoszenia: 2020-09-07
  Obiekt: Budynek mieszkalny jednorodzinny
  Zamierzenie: budowa nowego/nowych obiektów budowlanych
  Organ: Starosta Powiatu Augustów, ul. 3-Maja 29, 16-300 Augustów
  Status: Decyzja pozytywna

Informacje o ostatnich pozwoleniach na budowę w Twojej okolicy

Jeśli chcesz sprawdzić co będzie budowane na wskazanym terenie lub w Twoim najbliższym sąsiedztwie wygeneruj Raport o Terenie OnGeo. Sprawdź status wybranego zgłoszenia lub pozwolenia na budowę.

Informacje dotyczą zarówno pozwoleń na budowę, jak i zgłoszeń zamiaru budowlanego, co jest istotne ze względu na nowelizację prawa budowlanego, która weszła w życie 28. 06. 2015 r. i zniosła wymóg uzyskania pozwolenia na budowę w niektórych przypadkach dotyczących budowy lub rozbudowy domu jednorodzinnego.

Sprawdź gdzie i na co wydawane sa pozwolenia na budowę w Twojej okolicy!

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Nowinka