Geoportal Biecz - Biecz - Obszary chronione Biecz - Biecz

Obszary chronione Biecz - Biecz

Ochrona przyrody w gminie Biecz

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Biecz? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Biecz, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Biecz

specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Wisłoka z dopływami: 176.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Lipinki, Ochrona przyrody Skołyszyn, Ochrona przyrody Gorlice
Przejdź na nowy: Geoportal Biecz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: