Geoportal Lipinki - gorlicki - Obszary chronione Lipinki - gorlicki

Obszary chronione Lipinki - gorlicki

Ochrona przyrody w Lipinkach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lipinkach? Sprawdź aktualne statystyki dla Lipinek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lipinek

obszar chronionego krajobrazu
  • Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.4 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego:
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Bednarka: 1060.0 ha
  • Ostoja Magurska: 1001.0 ha
  • Wisłoka z dopływami: 28.0 ha
park narodowy
  • Magurski Park Narodowy: 997.0 ha
  • Magurski Park Narodowy - otulina: 495.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Beskid Niski: 1001.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lipinki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: