Obszary chronione Rościszewo - sierpecki

Ochrona przyrody w Rościszewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Rościszewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Rościszewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Rościszewa

obszar chronionego krajobrazu
 • Przyrzecze Skrwy Prawej: 3653.0 ha
 • Równina Raciążska: 2642.0 ha
 • Międzyrzecze Skrwy i Wkry: 0.25 ha
 • Nadwkrzański: 0.09 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 675: 1.1 ha
 • użytek 671: 1.1 ha
 • użytek 669: 1.1 ha
 • użytek 674: 0.68 ha
 • użytek 673: 0.26 ha
 • użytek 670: 0.22 ha
 • użytek 680: 0.22 ha
 • użytek 672: 0.16 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Rościszewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: