Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bytom Odrzański - Bytom Odrzański

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Bytom Odrzański

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Bytom Odrzański i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Bytom Odrzański, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Bytom Odrzański

Sprawdź MPZP Bytom Odrzański dla dowolnej działki w gminie Bytom Odrzański. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XV/124/2021 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bytomiu Odrzańskim w rejonie ulicy Polnej
  Numer uchwały: XV/124/2021
  Data uchwalenia: 2021-01-22
 • UCHWAŁA Nr XVI/120/08 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bytomiu Odrzańskim w rejonie ulicy Polnej
  Numer uchwały: XVI/120/08
  Data uchwalenia: 2008-07-24
 • UCHWAŁA Nr XII/87/2007 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKI z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bytomiu Odrzańskim przy ulicy Młyńskiej
  Numer uchwały: XII/87/2007
  Data uchwalenia: 2007-12-12
 • UCHWAŁA Nr XVI/126/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Miasta i Gminy Bytom Odrzański
  Numer uchwały: XVI/126/05
  Data uchwalenia: 2005-02-11
 • UCHWAŁA Nr XIX/148/01 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bytom Odrzański, obejmującej tereny położone w granicach wsi Budzów, Bonów i Wierzbnica
  Numer uchwały: XIX/148/01
  Data uchwalenia: 2001-02-02
 • UCHWAŁA Nr XIX/145/01 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bytom Odrzański, obejmującej teren przy ul. Kościelnej i Głogowskiej
  Numer uchwały: XIX/145/01
  Data uchwalenia: 2001-02-02

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Bytom Odrzański

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: