Geoportal Bytom Odrzański - Bytom Odrzański - Obszary chronione Bytom Odrzański - Bytom Odrzański

Obszary chronione Bytom Odrzański - Bytom Odrzański

Ochrona przyrody w gminie Bytom Odrzański

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Bytom Odrzański? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Bytom Odrzański, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Bytom Odrzański

obszar chronionego krajobrazu
  • Wzgórza Dalkowskie: 2150.0 ha
  • Nowosolska Dolina Odry: 910.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Nowosolska Dolina Odry: 700.0 ha
rezerwat
  • Annabrzeskie Wąwozy: 59.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Środkowej Odry: 700.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Żukowice, Ochrona przyrody Siedlisko, Ochrona przyrody Nowa Sól
Przejdź na nowy: Geoportal Bytom Odrzański

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: