Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ciechocinek

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Ciechocinek

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w mieście Ciechocinek i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w mieście Ciechocinek, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Ciechocinek

Sprawdź MPZP Ciechocinek dla dowolnej działki w mieście Ciechocinek. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XV/86/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego "Północnym" wyodrębnionego z obszaru strefy "A" ochrony uzdrowiskowej
  Numer uchwały: XV/86/15
  Data uchwalenia: 2015-12-18
 • Uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II.
  Numer uchwały: VI/38/15
  Data uchwalenia: 2015-03-31
 • UCHWAŁA Nr VIII/48/11 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 23 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w spawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z usługami nieuciążliwymi w jednostkach bilansowych "A i B" oraz "E i F" miasta Ciechocinka oznaczonych od Nr.1 do Nr.34
  Numer uchwały: VIII/48/11
  Data uchwalenia: 2011-05-23
 • Uchwała Nr X/123/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie ewidencyjnym Miasto Ciechocinek, wyznaczonego: od granic miasta ul. Kopernika, przejazdem przez istniejące torowisko obejmując działki 433, 394/2, 396/40, 388/5, 389, 387/6, 387/8, 390, 391/2, 392/2, 395/4, 1631, 1587 i obszar Parku Tężniowego od zegara kwiatowego do Tężni nr 1, do ul. Solnej, wałem wstecznym przeciwpowodziowym od Tężni nr 1 do ul. Solnej, ul. Solną do parku Zdrojowego i obszar Parku Zdrojowego w zakresie zasobów gminy, nieruchomość stanowiącą działkę nr 1158/11 z częścią ul. Zdrojowej i fontanną "Grzyb", dalej skwery zielone i tereny położone pomiędzy ulicami Zdrojową, Piłsudskiego, Kościuszki, Aleją AK i ul. Mickiewicza, Sienkiewicza i Leśną z obszarem Parku Sosnowego i terenu zielonego, aż do granic nieruchomości z lokalizacją Domu Zdrojowego.
  Numer uchwały: X/123/03
  Data uchwalenia: 2003-12-29
 • Uchwała Nr XXXIX/487/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach administracyjnych Miasta Ciechocinka.
  Numer uchwały: XXXIX/487/02
  Data uchwalenia: 2002-10-10
 • Uchwała Nr XXXIII/424/02 Rady Miasta w Ciechocinku z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bema obejmującej nieruchomość nr 635/1 w Ciechocinku.
  Numer uchwały: XXXIII/424/02
  Data uchwalenia: 2002-02-25

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Działki na sprzedaż Ciechocinek: 3 Budynki na sprzedaż Ciechocinek: 1 Nieruchomości Aleksandrów Kujawski