Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Raciążek - aleksandrowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Raciążek

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Raciążku i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Raciążku, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Raciążek

Sprawdź MPZP Raciążek dla dowolnej działki w Raciążku. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała Nr X/65/99 Rady Gminy Raciążek z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w zespole wsi Raciążek - Podole gminy Raciążek, pow. aleksandrowski.
    Numer uchwały: X/65/99
    Data uchwalenia: 1999-06-29

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Raciążek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: