Geoportal Czarna Woda - Czarna Woda - Obszary chronione Czarna Woda - Czarna Woda

Obszary chronione Czarna Woda - Czarna Woda

Ochrona przyrody w Czarnej Wodzie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Czarnej Wodzie? Sprawdź aktualne statystyki dla Czarnej Wody, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Czarnej Wody

obszar chronionego krajobrazu
  • Borów Tucholskich: 1962.0 ha
  • Północny - Część Wschodnia: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bory Tucholskie: 2773.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Osieczna, Ochrona przyrody Kaliska
Przejdź na nowy: Geoportal Czarna Woda

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: