Obszary chronione Osieczna - starogardzki

Ochrona przyrody w gminie Osieczna

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Osieczna? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Osieczna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Osieczna

obszar chronionego krajobrazu
  • Borów Tucholskich: 12155.0 ha
park krajobrazowy
  • Tucholski Park Krajobrazowy - otulina:
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Sandr Wdy: 81.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Bory Tucholskie: 12300.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Osieczna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: