Obszary chronione Czarne - Czarne

Ochrona przyrody w gminie Czarne

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Czarne? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Czarne, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Czarne

obszar chronionego krajobrazu
  • Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie): 5.3 ha
  • Okolice Jezior Krępsko i Szczytno: 1.6 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Szczyry: 219.0 ha
rezerwat
  • Dolina Gwdy: 425.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Szczecinek, Ochrona przyrody Rzeczenica
Przejdź na nowy: Geoportal Czarne

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: