Geoportal Dobre Miasto - Dobre Miasto - Obszary chronione Dobre Miasto - Dobre Miasto

Obszary chronione Dobre Miasto - Dobre Miasto

Ochrona przyrody w gminie Dobre Miasto

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Dobre Miasto? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Dobre Miasto, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Dobre Miasto

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Dolnej Łyny: 7191.0 ha
  • Dolina Środkowej Łyny: 5015.0 ha
  • Równiny Orneckiej: 0.22 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Swajnie: 960.0 ha
  • Warmińskie Buczyny: 608.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Jezioro Limajno i okolice: 442.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Lidzbark Warmiński, Ochrona przyrody Lubomino
Przejdź na nowy: Geoportal Dobre Miasto

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: