Geoportal Dobre Miasto - Dobre Miasto - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dobre Miasto - Dobre Miasto

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dobre Miasto - Dobre Miasto

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Dobre Miasto

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Dobre Miasto i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Dobre Miasto, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Dobre Miasto

Sprawdź MPZP Dobre Miasto dla dowolnej działki w gminie Dobre Miasto. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XLI/238/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Olsztyńskiej, Cmentarnej, Jeziorańskiej i granicy administracyjnej miasta
  Numer uchwały: XLI/238/2021
  Data uchwalenia: 2021-03-25
 • Uchwała nr XXXVI/186/2020 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulic Wojska Polskiego, Fabrycznej i granicy administracyjnej miasta
  Numer uchwały: XXXVI/186/2020
  Data uchwalenia: 2020-11-26
 • Uchwała nr XV/81/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 9 września 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej położonych przy drodze krajowej nr 51 w pobliżu miejscowości Barcikowo, gmina Dobre Miasto
  Numer uchwały: XV/81/2019
  Data uchwalenia: 2019-09-09
 • Uchwała nr LX/397/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulicy Łużyckiej i linii kolejowej relacji Gutkowo- Braniewo
  Numer uchwały: LX/397/2018
  Data uchwalenia: 2018-09-13
 • Uchwała nr LIX/393/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Urbanowo
  Numer uchwały: LIX/393/2018
  Data uchwalenia: 2018-08-09
 • Uchwała nr XXXVIII/256/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto
  Numer uchwały: XXXVIII/256/2017
  Data uchwalenia: 2017-03-30

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Lidzbark Warmiński, MPZP Lubomino
Przejdź na nowy: Geoportal Dobre Miasto

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: