Obszary chronione Lidzbark Warmiński - lidzbarski

Ochrona przyrody w gminie Lidzbark Warmiński

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Lidzbark Warmiński? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Lidzbark Warmiński, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Lidzbark Warmiński

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Dolnej Łyny: 5526.0 ha
  • Równiny Orneckiej: 3186.0 ha
  • Dolina Symsarny: 1995.0 ha
  • Doliny Elmy: 415.0 ha
  • Rzeki Wałszy: 47.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Kaszuny: 264.0 ha
  • Swajnie: 228.0 ha
użytek ekologiczny
  • Potar: 27.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Warmińska: 1.5 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: