Geoportal Kolonowskie - Kolonowskie - Obszary chronione Kolonowskie - Kolonowskie

Obszary chronione Kolonowskie - Kolonowskie

Ochrona przyrody w gminie Kolonowskie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kolonowskie? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kolonowskie, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kolonowskie

obszar chronionego krajobrazu
 • Lasy Stobrawsko - Turawskie: 6500.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Małej Panwi: 259.0 ha
użytek ekologiczny
 • Wielka Kobyła: 21.0 ha
 • Kumince: 9.8 ha
 • Laski: 7.3 ha
 • Mała Kobyła: 6.7 ha
 • Grań: 4.9 ha
 • "Bagno": 4.6 ha
 • Rysi Kierz (Pysi Kierz): 4.6 ha
 • Przy Myślińskiej: 4.5 ha
 • Rudzik: 3.0 ha
 • Pierwiosnek: 2.9 ha
 • Czarna Dziura: 2.9 ha
 • Jaskółka: 2.2 ha
 • Sowin: 2.1 ha
 • Kiepka: 1.4 ha
 • "Szczyrkowiska": 1.3 ha
 • Przy Czarnej Dziurze: 1.1 ha
 • "Stoczek": 0.78 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Kocia Góra: 350.0 ha
 • Pod Dębami: 298.0 ha
 • Nad Bziniczką: 169.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Dobrodzień, Ochrona przyrody Zawadzkie, Ochrona przyrody Jemielnica
Przejdź na nowy: Geoportal Kolonowskie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: