Obszary chronione Duszniki-Zdrój

Ochrona przyrody w Dusznikach-Zdroju

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dusznikach-Zdroju? Sprawdź aktualne statystyki dla Dusznik-Zdroju, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dusznik-Zdroju

obszar chronionego krajobrazu
  • Góry Bystrzyckie i Orlickie: 1724.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Góry Orlickie: 1698.0 ha
park narodowy
  • Park Narodowy Gór Stołowych - otulina: 193.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Góry Stołowe: 193.0 ha
Przejdź na nowy: Geoportal Duszniki-Zdrój

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: