Geoportal Duszniki-Zdrój - Zanieczyszczenie powietrza Duszniki-Zdrój

Zanieczyszczenie powietrza Duszniki-Zdrój

Zanieczyszczenie powietrza Duszniki-Zdrój

Sprawdź średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w Dusznikach-Zdroju.

Zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 w Dusznikach-Zdroju.

Zanieczyszczenie pyłami średnimi PM10 dla Dusznik-Zdroju

Według norm jakości powietrza określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady UE, średnioroczny poziom dopuszczalny dla stężenia pyłów PM 10 wynosi 40 µg/m3, a dla PM2,5 25 µg/m3 Dowiedz się więcej o zanieczyszczeniu powietrza w wybranym przez Ciebie miejscu w raportach o terenie

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 2.5 w Dusznikach-Zdroju

  • 15-20 μg/m³: 22.0 km²

Średnioroczne zanieczyszczenie pyłem PM 10 dla Dusznik-Zdroju

  • 15-20 μg/m³: 9.4 km²
  • 20-25 μg/m³: 12.0 km²
Przejdź na nowy: Geoportal Duszniki-Zdrój

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: